CNPIEC English Language Bookstore (Hongmei Lu Store)

Address
Shop 1027, Hongqiao Pearl City, 3721 Hongqiao Lu, by Yishan Lu
地址
虹梅路3721号虹桥珍珠城1027单元, 近宜山路
Region
Phone/Mobile
021 6448 0977

Map of CNPIEC English Language Bookstore (Hongmei Lu Store)

Weekly updates to your email inbox every Tuesday